Contact

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten?

stuur mij een mail met jouw vraag. 


Contact

supervisie en coaching

Ananasstraat 97, 2564 SN Den Haag

+31(0)612638612

info@mariansaarloos.nl

https://www.linkedin.com/in/   marian-saarloos


Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Saarloos en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Praktijk Saarloos geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.
 • Definities
 • Praktijk Saarloos KvK: 20161765
 • Opdrachtnemer: Marian Saarloos, eigenaresse van Praktijk Saarloos, 
 • gediplomeerd Bachelor Maatschappelijk werker, geaccrediteerd supervisor (lid van beroepsvereniging NVPA) , Bachelor Psychosyntheticus en Eerstegraads docent Beeldende Kunst i.o. 
 • Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Marian Saarloos inroepen en/of van de website Marian Saarloos gebruiken;
 • Aansprakelijkheid
 • Praktijk Saarloos streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is zij nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Praktijk Saarloos.
Verantwoordelijkheid: Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Praktijk Saarloos gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • Privacy
 • Praktijk Saarloos verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Praktijk Saarloos vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Praktijk Saarloos worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Praktijk Saarloos.
 • Indien de opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van 'afmelding' naar info@mariansaarloos.nl. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.
 • Annulering afspraken
 • Bij annulering van een afspraak door opdrachtgever binnen 24 uur, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 • Praktijk Saarloos behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Praktijk Saarloos zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 • Betalingsvoorwaarden
 • Facturen dienen vooraf voldaan te worden via een automatische bankafschrijving. Afhankelijk van het te volgen traject kan dit eenmalig van het gehele bedrag voor aanvang van het traject. Of in maandelijkse termijnen die volgens afspraak automatisch afgeschreven worden.
 • Vragen of klachten
 • Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: info@mariansaarloos.nl
 • Wijzigingen
 • Praktijk Saarloos behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.