Over Marian Saarloos

"Je bestemming is nooit een plek, maar een nieuwe manier om dingen te zien." Henry Miller

Het heeft mij altijd geboeid om bezig te zijn met culturen en verhalen van mensen. Andere omgevingen maken mij bewust van grote schoonheid om ons heen. In mijn werk destijds als maatschappelijk werker ontdekte ik hoeveel waarde het heeft om echte en oprechte aandacht te hebben voor de ander, vaak in nood. Prachtig werk, al vond ik het toen als twintiger zwaar om elke dag geconfronteerd te worden met crisissituaties in jonge gezinnen en met de grenzen van mijn inzet. Deze ervaringen hebben mij er mede toe aangezet mijn eigen draagvlak als mens en zorgprofessional te verstevigen. De opleiding bij het Instituut voor Psychosynthese sloot aan bij bij mijn behoefte: mijzelf bekwamen in een visie op de mens. Deze psychologie leidt tot groter zelfbewustzijn, tot inzicht in onze taak in de wereld en tot het aanvaarden en begrijpen van onze tekortkomingen. Er groeide in deze opleiding onder de mede-studenten mildheid en ruimte voor de deuken die we allemaal oplopen onderweg. Door dit met elkaar te delen, in een veilige atmosfeer, kan helend werken.

In 2006 opende ik een eigen praktijk voor individuele begeleidingen. Daarnaast begon ik met groepen te werken in het HBO-onderwijs rond thema's als communicatie, samenwerking, verbeelding, zingeving en ethiek. Ik ondervond nog eens hoe belangrijk aandacht voor personeel is, toen ik als interne coach in een zorginstelling werd aangesteld. Door zoveel verantwoordelijkheid te dragen voor een ander kan het moeilijk zijn om woorden te geven aan dat wat jou bezighoudt, belemmert of bang maakt. In 2013 heb ik de opleiding tot supervisor gevolgd en  dit heeft verdieping gebracht in de begeleiding van de uitvoerende professional op de werkvloer. Reflecteren en zelf antwoorden vinden op ethische dilemma's met als doel nieuwe inzichten op te doen en toe te passen op de werkvloer.

Contact met andere collega's, om uit te wisselen en van elkaar te leren, is essentieel voor mijn eigen onderhoud. En jaarlijks volg ik cursussen om vernieuwend te blijven in mijn aanpak. Mijn hart ligt bij het begeleiden van mensen die zelf mensen begeleiden, ik heb veel ontzag voor hun betrokkenheid bij de medemens. Mijn bijdrage aan hen bestaat uit het aanbieden van persoonlijke coaching en supervisie en uit trainingen en intervisie aan kleine groepen.

Psychosynthese-technieken zie ik als een vruchtbare manier om als mens meer in contact met jezelf te komen. Je leert je kwaliteiten te benutten en obstakels daarin een plaats te geven. Het leven krijgt een vorm die meer bij jou past. Het kan dan steeds duidelijker worden wat je behoefte is en wat je wilt verwerkelijken. Met name de Wil staat centraal omdat die wordt gezien als regisseur in ons leven. Een professional die zich bewuster wordt van zijn of haar handelen zal ontdekken dat zin, betekenis en zelfkennis leiden tot niet alleen een persoonlijk maar ook een bezield leiderschap

Zingeving en mentale training

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk geef ik verschillende trainings- en cursusdagen. Aandacht voor zingeving en mentale training voor professionals draagt bij aan de verbetering van kwaliteit in het werk. Centraal kunnen vragen staan als: hoe geef je zin aan het zorgproces van de ander? Hoe laat je de ander toe? Hoe vind jij de menselijke maat in de zorgrelatie? Wat is er nodig? Daarbij gaat het om zorgen voor jezelf, het team en samenwerking met de omgeving. 

Beeldmaker en kunstenaar

Een leven lang leren

In 2020 ben ik begonnen als deeltijdstudent (duur 4 jaar) aan de Willem de Kooning academie. Toen de corona pandemie mijn groepswerk niet meer toeliet heb ik mijn portfolio van de afgelopen 20 jaar samengebracht en ben ik tot mijn vreugde aangenomen. Het was mijn wens om het kunstenaarschap te verbreden en in de toekomst samen te brengen in mijn werk als begeleidingskundige. In mijn werk zijn mensen niet altijd in staat om een gesprek aan te gaan en zegt het beeld waarmee men aan het werk gaat meer en voelt men de diepere betekenis die het hen kan geven in leven en werk. Meer informatie: www.kunstprojecten-ms.webnode.nl


"Een innerlijke verandering brengt je dichter bij wie je werkelijk bent, terwijl een focus op een uiterlijke verandering je er verder vandaan brengt. "Jon Schau"

Coaching: Veranderen gaat stap voor stap

Stap 1: Kennismaking: we starten met een intakegesprek, waarin we kennismaken en aftasten of je op de juiste plek bent bij mij.
Stap 2: Onderzoek: samen bespreken we de zorg en aanpak die bij je past. Vervolgens maken we een plan met daarin reële doelen.We maken een inschatting hoeveel gesprekken er nodig zijn. In deze fase krijg je meer zicht op de rode draad in jouw leven en komen knellende patronen en overheersende overtuigingen aan bod.
Stap 3: Herkenning: In deze stap ben je aan de slag met de rollen die jij inneemt in je dagelijks leven en maak je kennis met rollen die buiten je bewustzijn plaats vinden. Herkenning is een belangrijke fase op weg naar de volgende stap.
Stap 4: Acceptatie: In deze fase waardeer je de positieve en negatieve effecten van de verschillende rollen in jouw leven. De achtergrond van het waarom en waartoe van je handelen geeft belangrijke informatie, voordat je in staat bent tot accepteren en veranderen.
Stap 5:Coördinatie:Hier leer je om toe te werken naar de verbinding die nodig is met jezelf daar waar het gaat om behoeften, kwaliteiten, vertrouwen, en de kern van jouw leven. En de plaats die jij inneemt in jou omgeving en de verbinding ermee. Je oefent in je dagelijks leven hoe je jouw kwaliteiten in kunt zetten en stap voor stap meer de regie over jouw leven kan krijgen.
Stap 6: Synthese: De verschillende rollen die je in je leven hebt ontwikkelt worden je bewuster en je leert ze op het juiste moment in te zetten, trouw aan je kern. Het kan je ontspanning opleveren omdat je zelfvertrouwen is toegenomen. Je leeft meer in helderheid. Dat geeft energie. We bespreken samen de nieuwe wisselwerking tussen jou en de wereld om je heen.


reactie: 

Marian is ruimdenkend en diepgaand. Ik voelde me door haar echt gezien in mijn kern. Ook bood ze mij genoeg veiligheid om woorden geven aan problemen, waar ik al een tijd mee rondliep; zaken die heel gevoelig lagen, juist op het vlak van vertrouwen in andere mensen. Het luchtte enorm op om er met haar over te praten en me begrepen te voelen.Verder heeft het me ook geholpen dat ze me aanspoorde om me over dit onderwerp meer te uiten, door te tekenen en spontaan erover te schrijven. Dat gaf ook een heel ander meeromvattend perspectief op de zaken, alsof het verstandelijk begrijpen en het voelen meer samenkwamen. Lizanne, 55 jaar, creatief zorgprofessional